Uslovi i pravila

Opšta pravila i uslovi korišćenja sajta www.itmagazin.info(u daljem tekstu: SAJT)

1. Ponašanje korisnika
Vi ste sami odgovorni za sav sadržaj koji prenesete na SAJT, kao i za posledice koje iz toga proističu. Saglasni ste s time da ne koristite uslugu SAJTA za:
•    prenos bilo kojeg sadržaja na SAJT čija bi reprodukcija značila kršenje autorskih prava ili drugih prava trećih osoba, kao i bilo kog zakona
•    davanje neistinitih ili nejasnih podataka, kao ni za upisivanje pod lažnim identitetom prilikom registracije
•    uznemiravanje drugih korisnika
•    pokušaje dobijanja neovlašćenog pristupa bilo kojoj usluzi SAJTA, kao ni bilo kojim podacima, mreži ili sistemu uopšte
•    sprovođenje aktivnosti koje narušavaju privatnost ili imovinska prava drugih
•    aploudovanje elektronske pošte, kao ni za prenošenje ili na drugi način -činjenje dostupnim sadržaja koji je nezakonit, štetan, preteći, uvredljiv, uznemirujući, kriminalan, klevetnički, vulgaran, opscen, narušava tuđu privatnost, propagira mržnju ili je rasno, etnički i na svaki drugi način nepoželjan.

2. Poricanje garancije i ograničenje odgovornosti
Vlasnici SAJTA ne daju nikakve garancije niti odgovaraju:
•    za tačnost, sadržinu, kompletnost, zakonitost, pouzdanost ili dostupnost informacija i sadržaja prikazanih na sajtu (koje unose registrovani korisnici)
•    za izjave ili ponašanje bilo koje treće strane preko usluge SAJTA
•     za brisanje, pogrešno ili neblagovremeno dostavljanje bilo kakvih informacija ili sadržaja, kao ni za greške na stranicama ili za kontinuirano funkcionisanje sajta
•    za bilo kakvu štetu koju korisnik pretrpi usled pravilnog ili nepravilnog korišćenja SAJTA, kao i od drugih informacija, servisa, usluga, saveta i proizvoda do kojih se došlo pomoću linkova i reklama na SAJTU ili onih koji su na bilo koji način povezani s njim.

3. Prestupi
Molimo vas da prijavite svako kršenje opštih uslova putem maila: [email protected]

Comments are closed.