Naučno-tehnološki park Beograd pruža podršku startap kompanijama i timovima, kao i rastućim tehnološko-razvojnim kompanijama(MSP i I&R odeljenja velikih kompanija) u razvoju i komercijalizaciji inovativnih proizvoda i usluga.

Osnovan u partnerstvu Vlade RS(u ime Vlade, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja), Grada Beograda i Univerziteta u Beogradu, uz podršku Vlade Konfederacije Švajcarske, koristeći primere najbolje međunarodne prakse, Naučno-tehnološki park Beograd je mesto spajanja i razmene između institucija, nauke i privrede.

Naučno-tehnološki park Beograd

Za četiri godine poslovanja, u NTP Beograd se razvija više od 70 startap i tehnološko razvojnih kompanija i radno je angažovano više od 700 inženjera. Samo tokom prošle godine osnovano je 20 startap kompanija, obučeno je 200 mladih potencijalnih preduzetnika, dok je 1.000 studenata animirano za tehnološko preduzetništvo.

Ovakvi rezultati pokazuju da se razvojem pravih sistema podrške u razvoju i komercijalizaciji inovacija, kao što su naučno-tehnološki parkovi, može realizovati potencijal koji Srbija ima u mladim ljudima i da se ohrabrivanjem mladih da započnu svoje poslove, odliv mozgova iz Srbije može zameniti izvozom pametnih proizvoda i usluga i stvoriti uslovi za ekonomiju zasnovanu na znanju.

Tehnološko jezgro Beograda

Naučno-tehnološki park Beograd pruža podršku tehnološko-razvojnim i startap kompanijama koje prvenstveno posluju u oblasti informacionih tehnologija, biomedicine, robotike, novih materijala i nanonauke, energetske efiksanosti i zaštite životne sredine, pametnih gradova, kao i inovativne poljoprivrede i proizvodnje hrane.

Smešten u inspirativnom okruženju Zvezdarske šume, NTP Beograd obezbeđuje svojim kompanijama i timovima idealne uslove za rad u moderno opremljenom prostoru sa konferencijskim centrom, salama za sastanke, co-working prostorom, teretanom… Osim tehničke i tehnološke infrastrukture, NTP razvija i mnogo važniji set biznis usluga koje pomažu kompanijama u pristupu bazama znanja, mentorima, finansijskim fondovima, sertifikaciji, promociji i umrežavanju, i aktivno radi na razvoju programa za podsticanje bržeg rasta inovacija po LEAN metodologiji, prilagnđene preduzećima u različitim fazama razvoja. Dva puta godišnje NTP ogranizuje i studentski startap kamp, namenjen studentima svih fakulteta koji žele da steknu osnovna znanja i veštine kako da kreiraju ideje/ uoče probleme, formiraju tim i upoznaju se sa koracima u razvoju jednog uspešnog startap-a.

Svim članicama NTP Beograd na raspolaganju je i 3D inovaciona laboratorija u kojoj mladi preduzetnici mogu raditi na razvoju svojih hardverskih rešenja.

U razvoju programa podrške inovacijama i tehnološkog preduzetništva, NTP Beograd sarađuje sa svetski priznatim međunarodnim organizacijama i partnerima, poput Innovation Forum Cambridge(ImagineIF! takmičenje za startape u oblasti zdravstva) i Colosseum Sport Izrael(program podrške sports-tech startapima u Srbiji – Colosseum Sports Tech Serbia), sa poslovnim udruženjima i asocijacijama, javnim i državnim institucijama, bliske veze održava sa univerzitetima, naučnim institutima i istraživačkim laboratorijama, drugim kompanijama na tržištu i svim organizacijama koje imaju za cilj razvoj i jačanje ekonomije zasnovane na znanju.

Za inostrane kompanije koje otvaraju razvojne centre u Srbiji kreiran je i poseban Softlanding program kako bi se bolje adaptirale tržištu i upoznale sa uslovima poslovanja.
Naučno-tehnološki park Beograd je mesto za sve one koji žele da učestvuju u kreiranju dinamične visokotehnološke zajednice stvarajući dodatnu vrednost za razvoj svog poslovanja kao i za razvoj preduzetništva u Srbiji. Javni poziv za članstvo u Naučno-tehnološkom parku je stalno otvoren.

NTP Beograd ima i sjajnu virtuelnu prezentaciju parka koju možete upotrebiti da se prošetate parkom i steknete bolji utisak o onome što NTP Beograd pruža svojim korisnicima.

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar
Ovde unesite svoje ime