Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije je jedina društvena organizacija specijalizovana za pružanje podrške inovacionoj delatnosti i upravljanje finansijskim sredstvima za podsticanje inovacija, kojoj je taj mandat dat zakonom.

 

Aktivan od 2011. godine, Fond za inovacionu delatnost je pionir u institucionalnom sprovođenju ovog imperativa u delo – prvenstveno uvećanjem kapaciteta startapa i raspoloživih resursa za njihov rast. Fond je, tako, i deo šire državne inovacione strategije.

Vizija Fonda je da, kao ključni državni akter u razvoju inovacionog sistema Srbije, doprinese privrednom razvoju zemlje podržavajući stvaranje inovacija, jačanje veze između nauke i privrede, osnivanje novih i osnaživanje postojećih preduzeća sa inovativnim potencijalom, kroz različite finansijske instrumente.

Misija Fonda je da podržava razvoj inovacija kroz odgovarajuće instrumente finansijske, tehničke i savetovadne podrške, u cilju osnaživanja inovativnih preduzeća i jačanja veze između istraživanja i razvoja sa jedne i poslovog sektora sa druge strane, poštujući najviše etičke, finansijske i poslovne standarde i prakse.

Fond ima za cilj da unapređuje veze između nauke, tehnologije i privrede i doprinosi podsticanju razvoja inovativnog preduzetništva i to tako što:

  • podržava inovativno preduzetništvo, posebno u ranoj fazi razvoja;
  • povezuje naučno-istraživačke organizacije i privatna preduzeća radi razvoja i komercijalizacije inovacija;
  • novim proizvodima, tehnologijama i uslugama omogućava izlazak na tržište;
  • utemeljuje dugoročnu institucionalnu podršku države inovativnom preduzetništvu u saradnji sa međunarodnim finansijskim institucijama, organizacijama, donatorima i privatnim sektorom.

Podrška Evropske unije Fondu

Od početka njegovog operativnog rada 2011. godine, EU daje presudan podsticaj finansiranju inovacija u Srbiji i jačanju veza između istraživačkog i privatnog sektora. Evropska unija je iz pretpristupnih fondova(IPA) za programe Fonda do sada izdvojila više od 13,2 miliona evra. Ujedno, jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije je unapređenje konkurentnosti nauke, istraživanja i inovacija u funkciji privrednog razvoja, što se ogleda u obezbeđivanju većih sredstava za finansiranje inovacija posredstvom Fonda, naročito od 2018. godine.

Fond za inovacionu delatnost je uspostavio nezavisnu upravljačku strukturu sa razvijenim sistemom međunarodne revizije projekata i uglednom ekpertskom komisijom koju čine međunarodni stručnjaci i stručnjaci iz dijaspore sa dugogodišnjim iskustvom u vođenju tehnoloških kompanija, naučnim istraživanjima, komercijalizaciji i investiranju u inovacije.

Podsticanjem inovativnog preduzetništva i jačanjem veze između nauke i privrede Fond za inovacionu delatnost, pod okriljem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, uz svesrdnu podršku Evropske unije i Svetske banke, ulagaže velike napore u stvaranju pozitivnog okruženja radi podrške uspostavljanju ekonomije zasnovane na znanju.

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar
Ovde unesite svoje ime