Category : Android

Android Otvoreni podaci Slobodan softver

PSSOH post-konferencijske radionice

Novica Živković
PSSOH je skraćenica od primena slobodnog softvera i otvorenog hardvera. Organizator PSSOH konferencije je Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet. Glavne teme su primena slobodnog softvera(SS), primena otvorenog hardvera(OH) i reprezentacija i uloga žena u SS i OH....