Uslovi i pravila

Izjava o zaštiti podataka

ZAKON O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA
U daljem tekstu ćemo Vas detaljno informisati o načinu postupanja sa Vašim podacima:

Lični podaci
Lični podaci su informacije koje se mogu koristiti za utvrđivanje Vašeg identiteta. U lične podatke spadaju podaci kao što su: Vaše ime i prezime, adresa, poštanski broj, telefonski broj. U lične podatke ne spadaju informacije koje se ne mogu povezati s Vašim identitetom.

Opšte
Prikupljanje, obrada i korišćenje Vaših podataka sprovodi se u skladu s odredbama Zakona o zaštiti podataka, u njegovoj važećoj verziji, kao i sa ostalim nacionalnim propisima o zaštiti podataka, uključujući propise o sigurnosti podataka. Preduzimamo potrebne mere koje to osiguravaju.

Prikupljanje i korišćenje ličnih podataka
Podatke u svrhu obrade i korišćenja ličnih podataka prikupljamo samo onda kad se dobrovoljno odlučite na unos podataka (kao npr. u okviru kontakta, registracije ili kupovine). U takvim slučajevima time prihvatate sledeće odredbe o korišćenju.

Kad posetite našu web stranicu u log zapisima servera automatski se čuvaju informacije koje nam dostavlja Vaš pretraživač. Pri tome se radi o informacijama kao što su vrsta pretraživača/verzija pretraživača, korišćeni operativni sistem, prethodno posećena stranica („referral URL“), naziv hosta pristupajućeg računara (IP-adresa) i vreme upita na serveru. Ti podaci se ne mogu povezati sa određnom osobom i stoga ne omogućavaju identifikovanje korisnika. Čuvanje tih podataka služi samo u sistemske i statističke svrhe. Ne sprovodi se povezivanje tih podataka s drugim izvorima podataka, pomoću čega bi se omogućilo povezivanje podataka sa određenom osobom. Nakon statističke analize podaci se brišu.

Korišćenje i distribucija ličnih podataka
Kad nam stavite na raspolaganje lične podatke, te podatke nećemo da koristimo, obrađujemo niti distribuiramo van zakonom dozvoljenih okvira.

Vaše lične podatke ni u kom slučaju nećemo distribuirati bez Vaše dozvole, osim ako je distribucija potrebna radi izvršenja zaključenog ugovora ili ispunjenja Vašeg upita, odnosno ako je utemeljeno na obavezujućim zakonskim propisima ili službenog ili sudskog naloga obavezno da distribuira podatke.

Vaše lične podatke koristimo i za komunikaciju s Vama. Od nas stoga možete dobiti npr. pozdravna pisma koja se odnose na transakciju ili potvrde porudžbine. Osim toga, povremeno šaljemo marketinška obaveštenja putem elektronske pošte kako bismo Vas upoznali sa novim proizvodima i uslugama ili Vam pružili ostale informacije koje bi Vas mogle zanimati.

U svakom trenutku imate pravo da uložite prigovor zbog čuvanja Vaših ličnih podataka. Ukoliko Vaši podaci nisu potrebni radi ispunjavanja naših obaveza prema Vama i u zavisnosti od zakonskih propisa, Vaši će se podaci odmah izbrisati, odnosno blokirati. Taj postupak se sprovodi i retrogradno sa svim ličnim podacima koji su o Vama sačuvani.

Cookies
Koristimo cookies kako bismo izgled svoje web stranice učinili atraktivnijim i omogućili korišćenje određenih funkcija. Pri tome se radi o datotekama koje se čuvaju na Vašem računaru i pomoću kojih se povećava jednostavnost korišćenja web stranice.

Postoje dve vrste cookies: trajni i privremeni cookies. Privremeni cookies se čuvaju sve dok ne zatvorite svoj internet pretraživač – nakon toga se brišu. Nasuprot tome, trajni cookies ostaju na Vašem računaru i nakon zatvaranja internet pretraživača.

Cookies se putem Vašeg pretraživača jednostavno mogu ukloniti s Vašeg računara. Cookies možete u potpunosti deaktivirati ili pretraživač podesiti tako da svaki put dobijete informaciju kad se na Vaš računar pošalje novi cookie.

Google analitika
Ova web stranica koristi Google analitiku, službu za web analizu društva Google Inc. („Google“). Google analitika koristi takozvane „Cookies“, tekstualne datoteke koje se čuvaju na Vašem računaru i koje omogućuavaju analizu Vašeg korišćenja web stranice. Informacije koje je o Vašem korišćenju ove web stranice proizveo ovaj cookie (uključujući Vašu IP-adresu) poslaće se na Googleov server u SAD-u i tamo se čuvati. Google koristi te informacije kako bi analizirao Vaše korišćenje web stranice, kako bi sastavio izveštaje o aktivnostima web stranice za vlasnika web stranice kao i kako bi pružio ostale usluge koje su povezane s korišćenjem web stranice i interneta.

Po potrebi će Google te informacije poslati drugima, ako je to zakonom propisano ili ukoliko treće strane obrađuju te podatke u ime Googlea. Google ni u kom slučaju neće povezati Vašu IP-adresu s ostalim podacima Google Inc. Možete sprečiti instaliranje cookies odgovarajućim podešavanjem svojeg softvera za pretraživač. Ipak bismo Vam želeli skrenuti pažnju na to da u tom slučaju ne možete u punom obimu koristiti sve funkcije ove web stranice.

Korišćenjem ove web stranice izjavljujete da ste saglasni s obradom podataka koji su prikupljeni o Vama putem Googlea na prethodno opisani način i u prethodno navedenu svrhu.

Postoji mogućnost da se pomoću najpopularnijeg dodatka („add-on“) pretraživača deaktivira Google analitika. Želeli bismo da Vas upozorimo da čuvanje tih podataka služi samo u sistemske i statističke svrhe. Dobićete, na primer, agregatne pokazatelje kao što su prosečno vreme izloženosti, učestalost pozivanja podataka s web stranica ili sadržaje korpe s robom, ali ne podatke koje je moguće povezati s osobama.

Tehnička zaštita podataka
Rad tehnoloških infrastruktura je, s jedne strane osnova za pripremu informacija i obradu podataka s druge strane naši računarski centri posluju u skladu sa najaktuelnijim sigurnosnim standardima. U to spadaju tehnologije za detekciju Firewallova i upada u sistem, kao i opsežne fizičke kontrole i ograničenja pristupa našim računarskim centrima. Na aplikativnom nivou primenjuju se moderne metode autentifikacije za korisnička i administratorska prava, kao i svakodnevne sigurnosne kopije svih podataka i njihovo decentralizovano arhiviranje.

Informacije
Za dodatna pitanja o prikupljanju, obradi i korišćenju svojih ličnih podataka, obratite nam se elektronskom porukom na ovom linku.

Primena cookies
EU-pravila traže smernice od administratora Web stranica da svojim korisnicima daju uvid u način na koji se koriste cookies.

Sa ovom servisnom stranicom želimo u skladu sa tim zahtevom da iskoristimo priliku i bliže Vam objasnimo sve o toj temi i korišćenju cookies.

Verujemo da je važno zaštititi i pokazati kako ćemo koristiti i analizirati privatnost podataka. Molimo pročitajte naš dogovor o privatnosti.

Šta su tačno cookies?
Cookies su pozvane informacije koje su sačuvane od strane izveštajne jedinice pomoću pretraživača na hard disku ili u memoriji na PC / tabletu / Smartphonu web posetioca.

Oni su važni za pravilno funkcionisanje web stranice.

Kako se to događa?
Ova mala datoteka se preuzima kod prve posete web stranice putem Vašeg internet pretraživača. Kod pozivanja iste stranice više puta istim uređajem šalju se cookies i sačuvane informacije opet na web stranicu stvarajući prošlost (First Party Cookie) ili se šalju na drugu web stranicu kojoj pripada (Third Party Cookie).

Čemu služe cookies?
Ova tehnika se koristi prvenstveno kod kupovine u online trgovinama. Primeri za specifičnu upotrebu cookies je kod čuvanja podataka ili prijave, te kod popunjavanja obrazaca gde unapred pamti popunjena polja obrasca. Cookies se takođe mogu koristiti za obradu statističkih podataka kod optimizacije web stranice ili personalizacije sadržaja koji je prilagođen Vašim interesima.

Koje vrste cookies postoje?
U zavisnosti od prirode njihove funkcije i načina njihovog korišćenja cookies su podeljeni u četiri kategorije:

1. Osnovno neophodni cookies
2. Snaga – cookies
3. Funkcionalnost – cookies
4. Analiza – cookies

Koliko dugo će podaci biti sačuvani?
U zavisnosti od potreba funkcionalnosti dužina čuvanja varira:

1. Kratkotrajni cookies („Session Cookies“)
2. Dugotrajni cookies („Persistant Cookies“)

Vreme čuvanja na taj način može biti nekoliko sekundi do nekoliko godina.Vi, kao internet korisnik imate mogućnost u bilo koje vreme putem pretraživača (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera, itd) preko postavki u Vašem sistemu o cookies odlučivati i određivati trajanje.

Upravljanje cookies u Vašem pretraživa
Kako pretraživač koristi cookies? Kako ih blokirati ili brisati, napraviti u Vašem meniju? Upravljanje cookies omogućavaju Vam manje više svi pretraživači, prihvatanje ili odbijanje svih cookies, ili prihvatanje samo određene vrste cookies.

Takođe, možete da podesite budete svaki put upitani da li želite da se cookies sačuvaju. Isto tako, vrlo je jednostavno izbrisati cookies koji su već sačuvani u pretraživaču na Vašem uređaju.

Kod mnogih pretraživača postoji mogućnost surfovanja „bez traga“. U tom slučaju pretraživač će automatski izbrisati sve privremene datoteke nakon Vaše online posete (kao i cookies).

Ove cookies koristimo
Cookies trećih lica:

Google Analytics

Svrha: Cookies su potrebni za korišćenje Google Analytics.

Google Adwords

Svrha: Cookies su potrebni za tracking Google-AdWords kampanja.

Google Maps

Svrha: Cookies su potrebni za izradu karata, uslugu Google Maps.